+90 539 656 3090

Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri

 • Maluliyet oran tespiti, illiyet nedensellik bağı, tedavi hastası ve komplikasyonlar,malpraktis,
 • Tedavide sigorta şirketlerinin sorumluluğu, sigorta poliçe kapsamı, adli ve tıbbi şifa süre tespiti,
 • Tedavi giderleri ve tedavide yol ve paramedikal giderlerin hesabı, maluliyet tazminat hesabı,

 • Aktuer hesap, hesabın güncelleştirilmesi, trafik kazasında SGK veya özel sigorta şirketi sorumluluğu,
 • Tedavi giderleri incelenmesi ve hesabı, refakatçi,  bakım ve bakıcı giderleri hesabı,
 • Sürücünün alkol veya narkotik madde etkisinde olup olmadığının tespiti,
 • Sağlık sözleşmeleri taraf sorumluluğu,

 • Grafoloji, sahtecilik, adli belge incelemeleri, hukuk ve branş dahilindeki diğer konularda hizmet verilmektedir.
 • 25 yıllık tecrübenin yanında 10.000 otopsi, 4.000 belge inceleme, 60.000 travma sonrası rapor, 10.000 adli psikiyatri raporu, 5.000 maluliyet raporu, 5.000 tedavi giderleri raporu 2.000 hayat sigortası raporu, 1.000 malpraktis, 1.000 işyeri hekimliği ve iş güvenliğinden kaynaklanan raporlar yazılmıştır.
 • Adli psikiyatri (ceza-i ehliyetin, temyiz kudretinin, yapılan işlemin butlanını gerektirecek hastalıkların/zeka yetersizliğinin, geçmişte yapılan işlemlerle veya halen medeni haklarının kullanıp kullanamayacağının değerlendirilmesi, zorunlu tedavi/hospitalizasyon işlemlerinin gerekliliği ve bu süreçte izlenecek yasal ve tıbbi yöntemler konusunda danışmanlık hizmetleri, vesayet sürecinin başlatılması veya kaldırılması)
 • İnsan kaynaklarında yönetici kadrosunda işe alınacak personelin göreve uygunluğunun değerlendirilmesi ve halen yöneticilik görevinde bulunanların bu süreci devam ettirebilme potansiyellerinin değerlendirilmesi
 • Psikiyatrik otopsi
 • 10 yıllık tecrübenin yanında 4.5 yıl sağlık kurulu üyeliği ve başkanlığı, 4.500 den fazla adli psikiyatri raporu, 10.000 den fazla engel durumu ve sağlık raporu yazılmıştır.
 • Radyolojik görüntüleme ve diğer yardımcı radyolojik tetkikler sonucu elde edilen bulguların klinik durumla ilişkisinin değerlendirilmesi gerekirse önceki görüntülemelerle beraber mukayeseli değerlendirilmesi ve yaş tespiti.