+90 539 656 3090

Sağlık Hukuku Hizmetleri ve İş Güvenliği

  • Kurumların ihtiyaç duydukları tıbbi ve hukuki konularda ilgili uzmanlar tarafından seminerlerin ve kitapçıkların/belgelerin hazırlanması
  • Sağlık sigortası kapsamında ilgili konularda bilirkişi raporlarının hazırlanması, uzlaşma ve mahkeme aşamasında sağlık ve hukuki danışmalık sağlanması-gerekli savunmaların hazırlanması, ilgili konularda süreci belirleyen konularda sigorta şirketlerine aydınlatıcı ve yol gösterici rapor hazırlanması ve istenildiğinde yasal sürecin takip edilmesi, sonuçlanan davalarda dosyanın tekrar incelenmesi ve itiraz dahil olmak üzere gerekli süreçlerin başlatılması
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri