+90 539 656 3090

Medikal İnceleme ve Değerlendirme

 • Kaza sonrası kazayla ilişkili tedavi/sağlık giderleri ve engel durumuna göre ödenecek tazminatların değerlendirilmesi, engel durumuna mesnet teşkil eden raporların/belgelerin engel oranlarının tıbbi ve usule uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Kaza ile engel durumunun illiyet bağının değerlendirilmesi ve lüzumu halinde kazaya neden olabilecek diğer etkenlerin incelenmesi
 • Kaza sonrası ve diğer durumlarda tedavisi tamamlanmamış, eksik yapılmış veya veri yetersizliği nedeniyle değerlendirilemeyen dosyanın olabilecek en düşük ve en yüksek engellilik durumunun tıbben tespit edilmesi ve bu süreçte izlenecek tıbbi ve hukuki yollarda hizmet verilmesi.
 • Hastalık veya engellilik durumunda yapılan laboratuar tahlillerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve uygulanan tıbbi işlemlerin gerekliliğinin ve bundan dolayı ücretlendirilen faturanın incelenmesi, değerlendirilmesi, hesaplanması
 • Zorunlu hekim sigortalarında malpraktis dosyasının incelenmesi komplikasyonun, kusurun varlığı/yokluğu, doktorun  kasıtsız hataları ve diğer durumların değerlendirilmesi
 • Özel sağlık sigortalı hastaların özel/kamu sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları endikasyonsuz (tıbben gerekli olmayan) ameliyat ve diğer işlemlerin tespit ve değerlendirilmesi
 • Sigorta şirketinin talebi doğrultusunda yapılan tıbbi işlemlerin SUT(sağlık uygula tebliği) ve diğer sağlık ödeme tarifelerine göre incelenmesi
 • Geçici ve kalıcı iş göremezlik süresi tespiti
 • Meslek hastalıklarının tespiti
 • Alkol ve diğer hastalıkların kaza ile ilişkisinin/nedenselliğin değerlendirilmesi
 • Sağlık danışmalığı kapsamında verilen diğer hizmetler ve bunun için gerekli hukuki desteğin sağlanması

NOT: Kaza sonrası engellilikle ilişkili durumların ve diğer vakaların tespiti, değerlendirilmesi/incelenmesi, raporlanması ilgili uzmanlık dallarındaki doktorlar ve/veya adli tıp uzmanları supervizyonunda yapılmaktadır.